Bliv beboer

Det koster ikke mere at bo her på Tornby Friplejehjem end på andre plejehjem. Du betaler selvfølgelig husleje, indskud og forbrugsafgifter som i enhver anden plejebolig, og der er mulighed for at søge om boligstøtte og om indskudslån hos kommunen.


Kostprisen er den samme som for de øvrige plejehjem i Hjørring Kommune.


Man skal være visiteret/godkendt af sin hjemkommune for at komme på friplejehjemmet, så der vil også være beboere fra andre kommuner på Friplejehjemmet i Tornby.


Der vil være 30 boliger, hvor ægtefæller kan bo sammen.


Boligerne vil være så store, at ægtefæller kan bo sammen i lejligheden. Friplejehjemmet vil blive anlagt med et stiforløb i et flot haveanlæg/park, som vil rumme et mindre dyrehold. Friplejehjemmet vil få et eget køkken, hvor maden laves fra bunden og af friske råvarer.


Et friplejehjem der ved sin placering og udformning, fremtræder som en selvfølgelig og naturlig del af Tornbyområdet og omegn.Plejehjemmets værdigrundlag vil være følgende: Et friplejehjem i særklasse, hvor beboere og pårørende oplever de nære rammer – både de private og fælles som hjemlige, og hvor medindflydelse, aktiviteter og tilbud er en naturlig del af hverdagen


Friplejehjemmet er selvstændigt med egen bestyrelse og står således helt uden for den kommunale administration.Mål  • At være et godt og trygt sted at bo

  • At yde personlig omsorg i respekt for den enkelte beboer

  • At pårørende, besøgende og ansatte føler sig som en del af huset

  • At være en attraktiv arbejdsplads

  • At årets gang følges i kendte traditioner


Derfor vil vi  • Vise respekt og forståelse for hver enkelt beboer

  • Ansætte de bedste faguddannede medarbejdere med ”hjertet på rette sted”

  • Prioritere god og sund kost i samarbejde med beboerne

  • Give muligheder for husdyr og kæledyr

  • Tilbyde oplevelser ved aktiviteter hver dag, både ude og inde


Arkitektpræsentation af Tornby Friplejehjem


Kontakt

Oscar Djurhuus

Raundrupvej 4, Tornby

9850 Hirtshals

 

Email

oscardjurhuus@gmail.com

Telefon

40 36 64 99

.